Επικοινωνία

Κ. Παπαγιάννη 61, Ροΐτικα 250 02

Τηλ: 2610671750

email : mail@dim-roitik.ach.sch.gr