Σεπτέμβριος 2022 archive

Δήλωση για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Aγαπητοί γονείς Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου. α) Το νέο, πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε τρεις (3) ζώνες:  αα)Στην πρώτη (1η) ζώνη, 13.20-14.00, «Μεσημβρινό γεύμα – Διατροφική αγωγή», διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας καθημερινά, εντάσσεται, επ’ ευκαιρία και του μεσημβρινού γεύματος, το διδακτικό αντικείμενο της …

Συνέχεια ανάγνωσης