ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκπαιδευτικό προσωπικό 2023-2024

Διευθυντής: Κακαβάς Κωνσταντίνος

Α΄ τάξη: Ζαχαροπούλου Αθανασία

Β΄ τάξη: Κιτσάκη Ελένη

Γ΄ τάξη: Τσολοπούλου Μαρία

Δ΄ τάξη: Παπαδοπούλου Παρασκευή

Ε΄ τάξη: Παντελοπούλου Αικατερίνη

Στ΄ τάξη: Κλούρα Νίκη

Αγγλικής Γλώσσας: Φωτοπούλου Καλλιόπη

Γαλλικής Γλώσσας: Πασσά Βασιλική

Εικαστικών: Σταυροπούλου Σεβαστή

Θεατρικής Αγωγής: Καββαδά Γεωργία

Μουσικής: Παντελής Βασίλειος

Τ.Π.Ε.: Βισβάρδη Αναστασία

Παράλληλης Στήριξης: Καφαντάρης Γεώργιος

Φυσικής Αγωγής : Στεφανόπουλος Σταύρος

 

Προγραμματισμένες ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς:

Ζαχαροπούλου Αθανασία: Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα από 09:00 έως 09:30.

Κιτσάκη Ελένη: Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα από 09:00 έως 09:30.

Τσολοπούλου Μαρία: Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα από 10:00 έως 10:45.

Παπαδοπούλου Παρασκευή: Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα από 11:45 έως 12:25.

Παντελοπούλου Αικατερίνη: Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα από 09:00 έως 9:40.

Κλούρα Νίκη: Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα από 10:45 έως 11:30.

Στεφανόπουλος Σταύρος: Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα από 08:15 έως 09:00.