Μάι 2020 archive

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα Μουσικά Σχολεία

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας ,  σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2016/25-05-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 61387/Δ2/22-05-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΝΗΞ46ΜΤΛΗ-1ΦΒ) με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α.(Β΄ 1371) με θέμα “Λειτουργία Μουσικών Σχολείων” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». Επισημαίνεται ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τους γονείς-κηδεμόνες μέχρι 05-06-2020.

Οδηγίες και κατανομή των μαθητών του σχολείου μας για την παρακολούθηση των μαθημάτων από 1-06-2020

Αγαπητοί γονείς –κηδεμόνες Σύμφωνα με το υπ αρ. 63417/ΓΔ4/26-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων . το οποίο αναφέρεται στην επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων το σχολείο μας  ,από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 , σας ενημερώνουμε ότι θα λειτουργήσει με υποτμήματα λόγω εφαρμογής της χωροταξικής κατανομής των μαθητών ,εφαρμόζοντας τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων , …

Συνέχεια ανάγνωσης

Aνακοίνωση για επαναλειτουργία σχολείου από 1-6-2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας, Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ, αν το παιδί σας ΔΕΝ προτίθεται να παρακολουθήσει από 01–6–2020, τα μαθήματα στο χώρο του σχολείου λόγω του γεγονότος ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID–19 (όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 25 της από 14–3–2020 …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020–2021

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 / 1 – 5 – 2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και το άρθρο 7 του Π.Δ. 79 / 2017 (ΦΕΚ 109 τ.Α΄ / 1–8–2017), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559 / 2018 (ΦΕΚ 142 τ.Α΄ / 3–8–2018), οι εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη …

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Πρώτη(Α΄) τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου

 Σύμφωνα με το ψηφιακά υπογεγραμμένο  με αριθμό πρωτ. 50942/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021» , σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται …

Συνέχεια ανάγνωσης