Ιούνιος 2022 archive

Η Δ΄ στο Γεωλογικό του Παν/μιου

Οι μαθητές ενημερώνονται για τα πετρώματα και τη χρησιμότητά τους