Σεμινάριο υγιεινής διατροφής

Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε απογευματινό σεμινάριο με θέμα την υγιεινή διατροφή των παιδιών και των νέων από την παιδίατρο κυρία Καραχανίδη Ελένη, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και γονείς των μαθητών του σχολείου μας. Η κυρία Καραχανίδη παρουσίασε τα οφέλη της υγιεινής διατροφής, τους κινδύνους της μη ισορροπημένης διατροφής, καθώς και σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η σημερινή οικογένεια στη διατροφή των παιδιών. Παρουσίασε χρήσιμα παραδείγματα της καθημερινότητας και παρείχε συμβουλές προς τους γονείς των μαθητών. Ευχαριστούμε πολύ τόσο την παιδίατρο κυρία Καραχανίδη Ελένη για την ωφέλιμη ομιλία της όσο και τους γονείς για τη συμμετοχή τους!